18.5.2018
LIBE_PR(2018)621022
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego rozpoczęcia negocjacji w związku z zaleceniem Komisji w sprawie decyzji Rady upoważniającej do podjęcia rokowań w sprawie umowy między Unią Europejską a Republiką Turcji dotyczącej wymiany danych osobowych między Agencją Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol) i właściwymi organami ds. zwalczania poważnej przestępczości i terroryzmu w Turcji
(COM(2017)0799 - 2018/2061(INI))
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Claude Moraes

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 501kWORD 49k
Informacja prawna