24.7.2018
LIBE_PR(2018)622263
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje rámec pro interoperabilitu mezi informačními systémy EU (hranice a víza) a mění rozhodnutí Rady 2004/512/ES, nařízení (ES) č. 767/2008, rozhodnutí Rady 2008/633/SVV, nařízení (EU) 2016/399 a nařízení (EU) 2017/2226
(COM(2018)0478 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Jeroen Lenaers

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 1183kWORD 164k
Právní upozornění