24.7.2018
LIBE_PR(2018)622263
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af en ramme for interoperabiliteten mellem EU-informationssystemer (grænser og visum) og om ændring af Rådets afgørelse 2004/512/EF, forordning (EF) nr. 767/2008, Rådets afgørelse 2008/633/RIA, forordning (EU) 2016/399 og forordning (EU) 2017/2226.
(COM(2018)0478 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Jeroen Lenaers

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 755kWORD 151k
Juridisk meddelelse