24.7.2018
LIBE_PR(2018)622263
NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi okvira za interoperabilnost informacijskih sustava EU-a (granice i vize) i o izmjeni Odluke Vijeća 2004/512/EZ, Uredbe (EZ) br. 767/2008, Odluke Vijeća 2008/633/PUP, Uredbe (EU) 2016/399 i Uredbe (EU) 2017/2226
(COM(2018)0478 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Jeroen Lenaers

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 1127kWORD 121k
Pravna napomena