24.7.2018
LIBE_PR(2018)622263
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een kader voor interoperabiliteit tussen de EU-informatiesystemen (grenzen en visa) en tot wijziging van Beschikking 2004/512/EG van de Raad, Verordening (EG) nr. 767/2008, Besluit 2008/633/JBZ van de Raad, Verordening (EU) 2016/399 en Verordening (EU) 2017/2226
(COM(2018)478 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Jeroen Lenaers

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 874kWORD 154k
Juridische mededeling