24.7.2018
LIBE_PR(2018)622263
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea unui cadru pentru interoperabilitatea dintre sistemele de informații ale UE (în materie de frontiere și vize) și de modificare a Deciziei 2004/512/CE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 767/2008, a Deciziei 2008/633/JAI a Consiliului, a Regulamentului (UE) 2016/399 și a Regulamentului (UE) 2017/2226
(COM(2018)478 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Jeroen Lenaers

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 1166kWORD 160k
Notă juridică