24.7.2018
LIBE_PR(2018)622263
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o stanovení rámca pre interoperabilitu medzi informačnými systémami EÚ (hranice a víza) a o zmene rozhodnutia Rady 2004/512/ES, nariadenia (ES) č. 767/2008, rozhodnutia Rady 2008/633/SVV, nariadenia (EÚ) 2016/399 a nariadenia (EÚ) 2017/2226
(COM(2018)478 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Jeroen Lenaers

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 1076kWORD 155k
Právne oznámenie