24.7.2018
LIBE_PR(2018)622263
OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za interoperabilnost informacijskih sistemov EU (meje in vizumi) ter spremembi Odločbe Sveta 2004/512/ES, Uredbe (ES) št. 767/2008, Sklepa Sveta 2008/633/PNZ, Uredbe (EU) 2016/399 in Uredbe (EU) 2017/2226
(COM(2018)0478 - C8-0002/2018 - 2017/0351(COD))
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Jeroen Lenaers

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 1104kWORD 149k
Pravno obvestilo