21.6.2018
LIBE_PR(2018)623813
UDKAST TIL BETÆNKNING
om udkast til Rådets gennemførelsesafgørelse om at underkaste de nye psykoaktive stoffer N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]cyclopropancarboxamid (cyclopropylfentanyl) og 2-methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamid (methoxyacetylfentanyl) kontrolforanstaltninger
(09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Branislav Škripek

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 338kWORD 49k
Juridisk meddelelse