21.6.2018
LIBE_PR(2018)623813
RAPORTI PROJEKT
mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu uute psühhoaktiivsete ainete N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]tsüklopropaankarboksamiid (tsüklopropüülfentanüül) ja 2-metoksü-N-fenüül-N-[1-(2-fenüületüül)piperidiin-4-üül]atsetamiid (metoksüatsetüülfentanüül) suhtes kontrollimeetmete kehtestamise kohta
(09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Branislav Škripek

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 332kWORD 50k
Õigusalane teave