21.6.2018
LIBE_PR(2018)623813
MIETINTÖLUONNOS
esityksestä neuvoston täytäntöönpanopäätökseksi uusien psykoaktiivisten aineiden N-fenyyli-N-[1-(2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]syklopropaanikarboksamidi (syklopropyylifentanyyli) ja 2-metoksi-N-fenyyli-N-[1- (2-fenyylietyyli)piperidin-4-yyli]asetamidi (metoksiasetyylifentanyyli) saattamisesta valvontatoimenpiteiden piiriin
(09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Branislav Škripek

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 332kWORD 50k
Oikeudellinen huomautus