21.6.2018
LIBE_PR(2018)623813
NACRT IZVJEŠĆA
o Nacrtu provedbene odluke Vijeća o podvrgavanju novih psihoaktivnih tvari N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamida (ciklopropil-fentanil) i 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamida (metoksiacetil-fentanil) kontrolnim mjerama
(09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))
Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove
Izvjestitelj: Branislav Škripek

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 486kWORD 50k
Pravna napomena