21.6.2018
LIBE_PR(2018)623813
JELENTÉSTERVEZET
az N-fenil-N-[1-(2-fenil-etil)piperidin-4-il]ciklopropán-karboxamid (ciklopropil-fentanil) és a 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetil-fentanil) új pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről szóló tanácsi végrehajtási határozatra irányuló tervezetről
(09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))
Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság
Előadó: Branislav Škripek

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen:
PDF 413kWORD 50k
Jogi nyilatkozat