21.6.2018
LIBE_PR(2018)623813
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl Tarybos įgyvendinimo sprendimo dėl kontrolės priemonių taikymo naujoms psichoaktyvioms medžiagoms N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamidui (ciklopropilfentaniliui) ir 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidui (metoksiacetilfentaniliui) projekto
(09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Branislav Škripek

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 556kWORD 50k
Teisinis pranešimas