21.6.2018
LIBE_PR(2018)623813
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie projektu decyzji wykonawczej Rady w sprawie poddania nowych substancji psychoaktywnych N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo)piperydyn-4-ylo]cyklopropanokarboksyamidu (cyklopropylofentanylu) oraz 2-metoksy-N-fenylo-N-[1-(2-fenyloetylo) piperydyn-4-ylo]acetamidu (metoksyacetylofentanylu) środkom kontroli
(09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawca: Branislav Škripek

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 561kWORD 50k
Informacja prawna