21.6.2018
LIBE_PR(2018)623813
PROIECT DE RAPORT
referitor la proiectul de decizie de punere în aplicare a Consiliului privind aplicarea unor măsuri de control în privința noilor substanțe psihoactive N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciclopropancarboxamidă (ciclopropilfentanil) și 2-metoxi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamidă (metoxiacetilfentanil)
(09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Branislav Škripek

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 484kWORD 50k
Notă juridică