21.6.2018
LIBE_PR(2018)623813
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu vykonávacieho rozhodnutia Rady o podrobení nových psychoaktívnych látok N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]cyklopropánkarboxamid (cyklopropylfentanyl) a 2-metoxy-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]acetamid (metoxyacetylfentanyl) kontrolným opatreniam
(09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Branislav Škripek

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 484kWORD 50k
Právne oznámenie