21.6.2018
LIBE_PR(2018)623813
OSNUTEK POROČILA
o osnutku izvedbenega sklepa Sveta o uvedbi nadzornih ukrepov za novi psihoaktivni snovi N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]ciklopropankarboksamid (ciklopropilfentanil) in 2-metoksi-N-fenil-N-[1-(2-feniletil)piperidin-4-il]acetamid (metoksiacetilfentanil)
(09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Branislav Škripek

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 549kWORD 50k
Pravno obvestilo