21.6.2018
LIBE_PR(2018)623813
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om utkastet till rådets genomförandebeslut om att underställa de nya psykoaktiva ämnena N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]cyklopropankarboxamid (cyklopropylfentanyl) och 2-metoxi-N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidin-4-yl]acetamid (metoxiacetylfentanyl) kontrollåtgärder
(09420/2018 - C8-0278/2018 - 2018/0118(NLE))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Branislav Škripek

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 335kWORD 50k
Rättsligt meddelande