25.10.2018
LIBE_PR(2018)628621
ПРОЕКТ НА ПРЕПОРЪКА
относно предложението за решение на Съвета относно сключването на Споразумението между Европейския съюз и бившата югославска република Македония за статуса на действия, провеждани от Европейската агенция за гранична и брегова охрана в бившата югославска република Македония
(COM(2018)0611 - C8-0000/2018 - 2018/0318(NLE))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Бодил Валеро

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 162kWORD 54k
Правна информация