25.10.2018
LIBE_PR(2018)628621
UDKAST TIL HENSTILLING
om forslag til Rådets afgørelse om indgåelse på Unionens vegne af statusaftalen mellem Den Europæiske Union og den tidligere jugoslaviske republik Makedonien om aktioner, som gennemføres af Det Europæiske Agentur for Grænse- og Kystbevogtning i den tidligere jugoslaviske
republik Makedonien
(COM(2018)0611 - C8-0000/2018 - 2018/0318(NLE))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Bodil Valero

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 155kWORD 53k
Juridisk meddelelse