25.10.2018
LIBE_PR(2018)628621
SOOVITUSE PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja endise Jugoslaavia Makedoonia vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta
(COM(2018)0611 - C8-0000/2018 - 2018/0318(NLE))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Bodil Valero

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 149kWORD 52k
Õigusalane teave