25.10.2018
LIBE_PR(2018)628621
SUOSITUSLUONNOS
ehdotuksesta neuvoston päätökseksi Euroopan raja- ja merivartioviraston entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toteuttamia toimia koskevan Euroopan unionin ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen asemaa koskevan sopimuksen tekemisestä
(COM(2018)0611 - C8-0000/2018 - 2018/0318(NLE))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Bodil Valero

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 139kWORD 53k
Oikeudellinen huomautus