25.10.2018
LIBE_PR(2018)628621
REKOMENDACIJOS PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos susitarimo dėl Europos sienų ir pakrančių apsaugos agentūros buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje vykdomų veiksmų statuso sudarymo
(COM(2018)0611 - C8-0000/2018 - 2018/0318(NLE))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėja: Bodil Valero

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 157kWORD 52k
Teisinis pranešimas