25.10.2018
LIBE_PR(2018)628621
IETEIKUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes Lēmumam par to, lai noslēgtu statusa nolīgumu starp Eiropas Savienību un bijušo Dienvidslāvijas Maķedonijas Republiku par darbībām, ko bijušajā Dienvidslāvijas Maķedonijas Republikā veic Eiropas Robežu un krasta apsardzes aģentūra
(COM(2018)0611 - C8-0000/2018 - 2018/0318(NLE))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referente: Bodil Valero

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 158kWORD 53k
Juridisks paziņojums