25.10.2018
LIBE_PR(2018)628621
PROJEKT ZALECENIA
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy o statusie między Unią Europejską a byłą jugosłowiańską Republiką Macedonii dotyczącej działań prowadzonych przez Europejską Agencję Straży Granicznej i Przybrzeżnej na terytorium byłej jugosłowiańskiej Republiki Macedonii
(COM(2018)0611 - C8-0000/2018 - 2018/0318(NLE))
Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
Sprawozdawczyni: Bodil Valero

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 164kWORD 53k
Informacja prawna