25.10.2018
LIBE_PR(2018)628621
NÁVRH ODPORÚČANIA
k návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí Dohody o štatúte medzi Európskou úniou a bývalou Juhoslovanskou republikou Macedónsko, ktorá sa týka činností vykonávaných Európskou agentúrou pre pohraničnú a pobrežnú stráž v bývalej Juhoslovanskej republike Macedónsko
(COM(2018)0611 - C8-0000/2018 - 2018/0318(NLE))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajkyňa: Bodil Valero

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 165kWORD 53k
Právne oznámenie