25.10.2018
LIBE_PR(2018)628621
OSNUTEK PRIPOROČILA
o predlogu sklepa Sveta o sklenitvi sporazuma o statusu med Evropsko unijo in Nekdanjo jugoslovansko republiko Makedonijo glede ukrepov, ki jih izvaja Evropska agencija za mejno in obalno stražo v Nekdanji jugoslovanski republiki Makedoniji
(COM(2018)0611 - C8-0000/2018 - 2018/0318(NLE))
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalka: Bodil Valero

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 151kWORD 53k
Pravno obvestilo