25.10.2018
LIBE_PR(2018)628621
FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION
om förslaget till rådets beslut om ingående av statusavtalet mellan Europeiska unionen och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien om åtgärder som genomförs av Europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån i f.d. jugoslaviska republiken Makedonien
(COM(2018)0611 - C8-0000/2018 - 2018/0318(NLE))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Bodil Valero

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 152kWORD 53k
Rättsligt meddelande