26.11.2018
LIBE_PR(2018)630712
UDKAST TIL BETÆNKNING
med henstillinger til Kommissionen om humanitære visa
(2018/2271(INL))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Juan Fernando López Aguilar

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 209kWORD 62k
Juridisk meddelelse