26.11.2018
LIBE_PR(2018)630712
MIETINTÖLUONNOS
suosituksista komissiolle humanitaarisista viisumeista
(2018/2271(INL))
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta
Esittelijä: Juan Fernando López Aguilar

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 189kWORD 68k
Oikeudellinen huomautus