26.11.2018
LIBE_PR(2018)630712
NÁVRH SPRÁVY
s odporúčaniami pre Komisiu, pokiaľ ide o humanitárne víza
(2018/2271(INL))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Juan Fernando López Aguilar

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 215kWORD 69k
Právne oznámenie