26.11.2018
LIBE_PR(2018)630712
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum
(2018/2271(INL))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Juan Fernando López Aguilar

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 193kWORD 67k
Rättsligt meddelande