12.12.2018
LIBE_PR(2018)632052
NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie mění nařízení Rady (ES) č. 539/2001, kterých se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
(COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))
Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci
Zpravodaj: Claude Moraes

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech:
PDF 163kWORD 53k
Právní upozornění