12.12.2018
LIBE_PR(2018)632052
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud, seoses Ühendkuningriigi liidust väljaastumisega
(COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Claude Moraes

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 153kWORD 52k
Õigusalane teave