12.12.2018
LIBE_PR(2018)632052
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus
(COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas
Pranešėjas: Claude Moraes

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 158kWORD 52k
Teisinis pranešimas