12.12.2018
LIBE_PR(2018)632052
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 539/2001 van de Raad tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan de onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld, met betrekking tot de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk uit de Unie
(COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken
Rapporteur: Claude Moraes

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 160kWORD 52k
Juridische mededeling