12.12.2018
LIBE_PR(2018)632052
PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 539/2001 al Consiliului de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
(COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))
Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportor: Claude Moraes

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 155kWORD 53k
Notă juridică