12.12.2018
LIBE_PR(2018)632052
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 539/2001 uvádzajúce zoznam tretích krajín, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc členských štátov a krajín, ktorých štátni príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, pokiaľ ide o vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
(COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
Spravodajca: Claude Moraes

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 156kWORD 53k
Právne oznámenie