12.12.2018
LIBE_PR(2018)632052
OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 539/2001 o seznamu tretjih držav, katerih državljani morajo pri prehodu zunanjih meja imeti vizume, in držav, katerih državljani so oproščeni te zahteve, glede izstopa Združenega kraljestva iz Unije
(COM(2018)0745 - C8-0483/2018 - 2018/0390(COD))
Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročevalec: Claude Moraes

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih:
PDF 170kWORD 55k
Pravno obvestilo