16.1.2019
LIBE_PR(2019)632950
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно общите стандарти и процедури, приложими в държавите членки за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни (преработен текст)
(COM(2018)0634 - C8-0407/2018 - 2018/0329(COD))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Юдит Саргентини

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 502kWORD 175k
Правна информация