21.1.2019
LIBE_PR(2019)633042
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване на разпространението на терористично съдържание онлайн
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи
Докладчик: Даниел Далтон

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 239kWORD 94k
Правна информация