21.1.2019
LIBE_PR(2019)633042
UDKAST TIL BETÆNKNING
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om forebyggelse af udbredelsen af terrorrelateret onlineindhold
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender
Ordfører: Daniel Dalton

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 237kWORD 84k
Juridisk meddelelse