21.1.2019
LIBE_PR(2019)633042
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus terroristliku veebisisu levitamise tõkestamise kohta
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Daniel Dalton

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 205kWORD 90k
Õigusalane teave