21.1.2019
LIBE_PR(2019)633042
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par to, kā novērst teroristiska satura izplatīšanu tiešsaistē
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja
Referents: Daniel Dalton

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 235kWORD 84k
Juridisks paziņojums