21.1.2019
LIBE_PR(2019)633042
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om förhindrande av spridning av terrorisminnehåll online
(COM(2018)0640 - C8-0405/2018 - 2018/0331(COD))
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
Föredragande: Daniel Dalton

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 232kWORD 90k
Rättsligt meddelande