14.10.2019
LIBE_PR(2019)642874
SOOVITUSE PROJEKT
nõukogu otsuse eelnõu kohta, mis käsitleb Euroopa Liidu, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelise protokolli, millega reguleeritakse juurdepääsu Eurodac-süsteemile õiguskaitse eesmärgil ja mis lisatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi määramise kriteeriumide ja mehhanismide kohta, sõlmimist
(15783/2018 - C9-0025/2019 - 2018/0418(NLE))
Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon
Raportöör: Jadwiga Wiśniewska

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 148kWORD 51k
Õigusalane teave