Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : O-000062/2014

Texte depuse :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Dezbateri :

PV 15/09/2014 - 20

Voturi :

Texte adoptate :


Întrebări parlamentare
PDF 193kWORD 30k
5 septembrie 2014
O-000062/2014
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000062/2014
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, în numele Grupului PPE
Emma McClarkin, în numele Grupului ECR

 Subiect: SGP+ (Sistemul generalizat de preferințe) și respectarea Convenției privind vârsta minimă de încadrare în muncă: cazul Boliviei

Convenția OIM privind vârsta minimă de încadrare în muncă este una dintre cele 27 de convenții care trebuie ratificate de statele eligibile pentru SGP+ (un mecanism special din cadrul Sistemului generalizat de preferințe prin care se oferă stimulente pentru dezvoltarea durabilă și buna guvernanță). De asemenea, pentru ca statele în cauză să beneficieze în continuare de aceste avantaje în materie de tarife preferențiale, cele mai recente concluzii disponibile ale organismelor de monitorizare nu pot să identifice o incapacitate gravă de a pune în aplicare în mod eficient una din aceste convenții.

Convenția privind vârsta minimă de încadrare în muncă solicită statelor care o ratifică să aplice o politică națională elaborată pentru a asigura abolirea efectivă a muncii copiilor și pentru a ridica în mod progresiv vârsta minimă de încadrare în muncă sau de obținere a unui loc de muncă.

În temeiul dispozițiilor acesteia, țările au libertatea de a indica o vârstă minimă pentru obținerea unui loc de muncă, vârstă ce trebuie să fie de minimum 15 ani. Și o limită de 14 ani este posibilă pentru o anumită perioadă de timp. În temeiul legii, se permite, de asemenea, copiilor cu vârsta cuprinsă între 13 și 15 ani să desfășoare activități ușoare, care nu le afectează sănătatea sau activitatea școlară. Pentru munca ce poate pune în pericol sănătatea, siguranța sau moralitatea tinerilor se indică vârsta minimă de 18 ani.

Bolivia a ratificat Convenția privind vârsta minimă de încadrare în muncă și a declarat vârsta de 14 ani ca vârsta minimă la care se poate lucra. Începând cu 1 ianuarie 2014, Bolivia beneficiază de avantaje în materie de tarife în cadrul noului SGP+. Parlamentul European a susținut actul delegat în cauză, care includea și Bolivia.

Pe baza unei propuneri oficiale din partea Sindicatului copiilor și adolescenților încadrați în muncă din Bolivia, congresul bolivian a adoptat, la 2 iulie 2014, o nouă lege privind drepturile copiilor, în care vârsta minimă este redusă de la 14 la 12 ani sau la 10 ani în cazul celor care desfășoară activități independente.

În lumina criteriilor SGP+ menționate anterior și a noii legislații din Bolivia, consideră Comisia că, în temeiul acestei legislații prima facie noi, Bolivia încalcă Convenția privind vârsta minimă de încadrare în muncă, una dintre convențiile ce trebuie respectate pentru a beneficia de SGP+? În plus, poate Comisia să menționeze dacă va analiza în detaliu conținutul noii legi boliviene privind drepturile copiilor, ținând cont de această analiză în ceea ce privește „fișa de evaluare” a Boliviei în legătură cu SGP+, pentru a decide dacă s-a identificat sau nu o incapacitate gravă de a pune în aplicare în mod eficient această convenție?

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică