Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000062/2014

Predložena besedila :

O-000062/2014 (B8-0031/2014)

Razprave :

PV 15/09/2014 - 20

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 277kWORD 29k
5. september 2014
O-000062/2014
Vprašanje za ustni odgovor O-000062/2014
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Daniel Caspary, Christofer Fjellner, Salvatore Cicu, Santiago Fisas Ayxelà, Gabrielius Landsbergis, Franck Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Bendt Bendtsen, Reimer Böge, Seán Kelly, Gabriel Mato, Fernando Ruas, József Szájer, Jarosław Leszek Wałęsa, Pablo Zalba Bidegain, v imenu skupine PPE
Emma McClarkin, v imenu skupine ECR

 Zadeva: GSP+ (splošna shema preferencialov) in spoštovanje konvencije o minimalni starosti: primer Bolivije

Konvencija Mednarodne organizacije dela o minimalni starosti za sklenitev delovnega razmerja je ena od 27 konvencij, ki jih morajo ratificirati države upravičenke do GSP+ (posebni režim v okviru splošne sheme preferencialov, ki nudi spodbude za trajnostni razvoj in dobro upravljanje). Da bi bile te države še naprej upravičene do preferencialnih tarifnih ugodnosti, najnovejše razpoložljive ugotovitve organov za spremljanje ne smejo vsebovati razkritih resnih napak pri učinkovitem izvajanju katere od teh konvencij.

Po konvenciji o minimalni starosti morajo države, ki so jo ratificirale, voditi politiko, s katero bodo delo otrok dejansko odpravile in postopoma zviševale minimalno starost za sklenitev delovnega razmerja ali dela.

Po določbah konvencije lahko države same določijo minimalno starost za delo, ki pa mora biti vsaj 15 let. Za določeno obdobje je dovoljena tudi starost 14 let. Zakonodaja lahko dovoljuje tudi „lažje delo“ za otroke, stare od 13 do 15 let, če ne škoduje njihovemu zdravju ali opravljanju šolskih obveznosti. Za delo, „ki bi utegnilo ogroziti zdravje, varnosti ali moralo mladih oseb“, je določena minimalna starost 18 let.

Bolivija je ratificirala konvencijo o minimalni starosti in kot minimalno starost za delo določila 14 let. Bolivija je od 1. januarja 2014 upravičena do tarifnih ugodnosti v okviru nove sheme GSP+. Evropski parlament je podprl zadevni delegirani akt, ki je vključeval Bolivijo.

Na podlagi uradnega predloga združenja otroških in mladoletnih delavcev Bolivije je bolivijski kongres 2. julija 2014 sprejel zakon o pravicah otrok, ki minimalno starost znižuje s 14 na 12 let oziroma na 10 let v primeru samozaposlitve.

Ali je po mnenju Komisije verjetno, da glede na zgoraj omenjena merila GSP+ Kolumbija zaradi svoje nove zakonodaje krši konvencijo o minimalni starosti, ki je ena od konvencij, ki jih je treba spoštovati za upravičenost do GSP+? Lahko Komisija tudi navede, ali bo podrobno preučila novi bolivijski zakon o pravicah otrok in svoje ugotovitve upoštevala v „preglednici rezultatov“ za GSP+, da bi ugotovila, ali je prišlo do resnih napak pri učinkovitem izvajanju te konvencije?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo