Парламентарни въпроси
PDFWORD
5 септември 2014 г.
O-000064/2014
Въпрос с искане за устен отговор O-000064/2014
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Gianluca Buonanno, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Laura Agea, Daniela Aiuto, Marie-Christine Arnautu, Zoltán Balczó, Nicolas Bay, Tiziana Beghin, Dominique Bilde, Mara Bizzotto, Mario Borghezio, David Borrelli, Marie-Christine Boutonnet, Klaus Buchner, Fabio Massimo Castaldo, Aymeric Chauprade, Ignazio Corrao, Rosa D'Amato, Mireille D'Ornano, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Marcel de Graaff, Georgios Epitideios, Lorenzo Fontana, Lampros Fountoulis, Sylvie Goddyn, Bruno Gollnisch, Jean-François Jalkh, Hans Jansen, Barbara Kappel, Béla Kovács, Gilles Lebreton, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Philippe Loiseau, Vicky Maeijer, Dominique Martin, Georg Mayer, Giulia Moi, Bernard Monot, Sophie Montel, Krisztina Morvai, Franz Obermayr, Piernicola Pedicini, Matteo Salvini, Olaf Stuger, Eleytherios Synadinos, Dario Tamburrano, Mylène Troszczynski, Marco Valli, Harald Vilimsky, Udo Voigt, Marco Zanni, Marco Zullo, Jordi Sebastià, Jean-Luc Schaffhauser

 Относно: разследването във връзка с полет МН17 на "Малайзия еърлайнс"

Трагичната катастрофа на самолета, извършващ полет МН17 на „Малайзия еърлайнс“, доведе до драматично нарастване на напрежението в отношенията между Русия и Украйна, както и между Русия и ЕС.

На заседанието на Европейския съвет, проведено в дните непосредствено след това събитие, беше взето решение да се засилят още повече действащите ограничителни мерки срещу Русия, като същевременно украинците и сепаратистките групи се обвиняваха (и продължават да се обвиняват) взаимно, че са отговорни за катастрофата.

Ограничителните мерки, прилагани спрямо Русия в резултат от създалото се положение, водят до сериозни икономически вреди за европейските дружества, които имат търговски отношения с Руската федерация, и е от много голямо значение бързо и по безспорен начин да се установи истинската причина за катастрофата при полет МН17.

Според репортажите на международните информационни агенции органите в държавите, които извършват продължаващото и до момента разследване, включително Украйна, Нидерландия и Белгия, са приели да запазят резултатите поверителни и да не ги оповестяват.

1. Запозната ли е Комисията с резултатите от продължаващото техническо разследване?

2. Смята ли Комисията, че класифицирането на резултатите от текущото разследване като секретни от страна на органите на държавите членки, извършващи разследването, е легитимно и целесъобразно?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Правна информация